Aktuellt

2015-07-27

Husvärden i sitt första kontorsbygge i Göteborg

Husvärden får bygga på Brotomten på Lindholmen

Bild: Erséus Arkitekter/Husvärden

BYGG/ARKITEKTUR Älvstranden Utveckling har markanvisat delar av fastigheten 735:491, även kallad Brotomten, till Husvärden. Brotomten är Husvärdens första markförvärv i Göteborg.

Bolaget har huvudsakligen ägt fastigheter i Mölndal bland annat Krokslätts Fabriker. Inom detta område äger bolaget två fastigheter med Miljöbyggnad nivå guld och Husvärden är dessutom en av grundarna av Sweden Green Building Council.

– Det känns fantastiskt roligt att Husvärden är med i Älvstaden-arbetet, säger Lena Andersson, vd för Älvstranden Utveckling.

– Husvärden uppfyllde markanvisningens viktiga kriterier. De är godkända i Boverkets program för Hållbara Städer och de är en ny och mindre aktör på Älvstranden, något som vårt ägardirektiv anger som prioriterat. Därför är det extra bra att det var just Husvärden som tilldelades marken.

– Dessutom blir byggnaden ett värdefullt tillskott till kontorsmarknaden i Göteborg. Det råder idag väldigt stor efterfrågan på centrala kontorslokaler, säger Lena Andersson, vd Älvstranden Utveckling.

Lindholmen och Lindholmen Science Park är eftertraktat för expansiva företag.

Byggnaden blir en del av klustrets koncept.

– För oss på Husvärden är det spännande att vara med i Älvstaden och bidra till utvecklingen av centrala Göteborg. Det är arkitekt Peter Erséus som ritar och vi planerar för miljöbyggnad guld. Byggstart kommer att ske senast under andra kvartalet 2016, tillsammans med totalentreprenören K21 Entreprenad, säger Lennart Larsson, vd Husvärden.

2014-10-02

Husvärdens cykelutmaning!

CykelUnder tre dagar i september utmanade vi våra hyresgäster på Krokslätts Fabriker i en cykelutmaning. Den bestod i att man skulle ställa bilen och ta cykeln till jobbet. Som belöning fick man komma in till oss och kvittera ut en lunchkupong för varje dag man cyklade. Med denna kupong kunde man sedan, under september månad, handla en lunch hos någon av våra fyra lunchrestauranger. Dessa dagar kom det en strid ström med cykelhjälmsbeklädda personer och totalt delade vi ut ca 300 lunchkuponger!

2014-08-20

CPAC Systems, nyinflyttade i K21

Ännu ett företag är nu på plats i K21. CPAC Systems har flyttat in under sommaren.

CPAC är ett fristående företag inom Volvogruppen. De är en systemintergratör av säkerhetskritiska system som utvecklar teknik som gör att deras kunder sticker ut gentemot sina konkurrenter. Produktportföljen består av bland annat marknadsledande teknik för manövrering, HMI och hybridutveckling. De har till exempel marknadens mest sålda steer-by-wire system för marine leisure segmentet.

2014-06-27

SEB har flyttat in i K21

SEB har nu flyttat från Mölndal centrum och in i sina nya lokaler i K21 på Krokslätts Fabriker.

– Historiskt har SEB i Mölndal varit en bank som riktat sig mot både privatpersoner och företag. 2008 valde SEB att förlägga företagsgruppen till kontoret i Sisjön, varifrån Mölndalsmarknaden kom att bearbetas. På kontoret i Mölndal valde vi att arbeta med vår privatmarknad och ett stort antal mindre företag. Inför sommaren 2012 valde vi dock att återigen bygga upp en lokal företagsgrupp på kontoret i Mölndal då vi insett vikten av att finnas lokalt som fullsortimentskontor, säger Tarja Kalvelid, kontorschef på SEB i Mölndal.
– Vi arbetar nu hårt på att kanalisera ut att vi vill ha nya företagskunder samt ägare/ledning och personal som är knutna till dessa företag. Området från Korsvägen till Mölndals Centrum är under kraftig förvandling framgent. Många arbetsplatser och bostäder kompletteras till det stora underlag som redan finns idag. Vi bedömer att vi får en bra framtida strategisk placering i Krokslätts Fabriker, fortfarande nära Mölndals Centrum.