Om Husvärden

Husvärden AB startade 1994. Vi håller till i Krokslätts Fabriker och är idag 13 anställda som erbjuder fastighetsförvaltning och fastighetsskötsel.

I vår förvaltning ingår ca 120 000 m² lokaler som ligger framförallt i Mölndal.

Långsiktig förvaltning, nära kontakt med våra hyresgäster och ett aktivt engagemang är det som kännetecknar vår verksamhet. Omtanke och trivsel ingår i hyran!

Vår organisation
Husvärden AB är ett förvaltningsbolag. I koncernen ingår även:

KB Kullen
KB Bergskroken
Friggabyns Fastighets AB
Fastighets AB Juristen
Ekenledens Förvaltnings AB

Fastighets AB Kullen Krokslätt Söder