Integritetspolicy

Behandling av personuppgifter

Nedan förklarar vi kort vad en personuppgift är och hur Husvärden behandlar denna typ av information. Fortsättningsvis förklarar vi varför vi sparar uppgifterna och vad som händer när ni väljer att lämna oss som hyresgäst. Din integritet är viktig för oss och vi vill därför att du läser vidare för att få veta mer.

Vad är en personuppgift och hur behandlar Husvärden informationen?

All slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en levande person räknas enligt personuppgiftslagen som personuppgifter. Även bilder (foton) och ljudupptagningar på individer som behandlas i dator kan vara personuppgifter även om inga namn nämns. Krypterade uppgifter och olika slags elektroniska identiteter, som exempelvis IP-nummer, räknas som personuppgifter om de kan kopplas till fysiska personer. (Källa: Datainspektionen)

Personuppgiftsansvarig

Husvärden L Larsson & Co AB, org.nr. 556571-3624, tillsammans med koncernföretag är personuppgiftsansvariga för behandlingen av dina personuppgifter och ansvarar för att sådan behandling sker på ett lagligt sätt. Det innebär bland annat att vi skyddar dina personuppgifter med nödvändiga åtgärder och att du alltid har rätt att kontakta oss för att få reda på vilka personuppgifter vi har sparade om dig.

Skulle du anse att vår behandling av dina personuppgifter sker i strid med tillämplig dataskyddslagstiftning har du även rätt att lämna in ett klagomål till Datainspektionen.

Vilka uppgifter samlar vi in om dig som kund?

Husvärden hanterar personuppgifter i och med vårt hyresförhållande eller när du exempelvis kontaktar oss via mejl. Vi behandlar även personuppgifter du lämnar till oss när du gör en felanmälan eller deltar vid evenemang som vi anordnar.

Specifika exempel på personuppgifter som vi kan komma att behandla är följande: Namn, personnummer, telefonnummer, mejladress, adress, betalningshistorik, betalningsinformation, kreditupplysningar och passageloggar i gemensamma utrymmen kopplat till din elektroniska nyckel.

Som hyresgäst kan dina personuppgifter komma att behandlas för att vi ska kunna utföra våra skyldigheter som hyresvärd och avtalspart. Under hyresförhållandet behandlar vi dina personuppgifter för att t.ex. kunna fullgöra ditt hyresgästavtal, underlätta vårt hyresförhållande, göra nödvändiga anpassningar i lägenheter, skicka ut hyresavier och administrera din hyresbetalning samt för att eventuellt kunna inhämta uppgifter om förbrukning av el och/eller vatten/värme. Vi behandlar även dina personuppgifter för att kommunicera med dig i olika typer av ärenden, såsom vid kontakt i samband med löpande underhåll och förvaltning av fastigheten eller när vi utför jourtjänster.

Om behandling av dina personuppgifter skulle kräva ditt samtycke inhämtar vi det separat.

Vad händer när jag säger upp mitt avtal?

När ditt avtal med Husvärden eller tillhörande koncernbolag upphör gallras dina personuppgifter så fort de av lagliga skäl inte längre behövs.

Vilka uppgifter samlar vi in om dig inför utskick av viktig information och nyheter?

För att hantera utskick sparar vi endast de uppgifter som du angav vid registrering, dvs namn och e-postadress. Du har alltid valmöjlighet att avregistrera dig från utskicken genom att återkoppla eller svara på utskicket och dina personuppgifter raderas då från vårt register.

Vilka uppgifter samlar vi in om dig som skickar in en intresseanmälan för lokaler, nyproduktion eller bostäder?

Vi sparar endast de uppgifter som du angav vid registrering, dvs namn, telefonnummer, e-postadress och eventuella kommentarer. Har du skickat in en intresseanmälan får du aktivt kontakta oss om du inte längre vill finnas med i vårt register.

Kontakta oss

Har du några frågor om hur vi hanterar personuppgifter är du välkommen att höra av dig till oss på Husvärden genom att mejla till josefine.safmark@husvarden.com.