Våra fastigheter

Gemensamt för alla våra lokaler är flexibiliteten, vi anpassar alltid lokalerna efter våra hyresgästers behov.

Samtliga lokaler i Mölndal, Åbro och Göteborg är anslutna till en central områdesbevakning.