Fastighets AB Kullen Krokslätt Söder

Krokslätts Fabriker Söder är en ny grön stadsdel mellan Göteborg och Mölndal. Den är en del av anrika Korkslätts Fabriker vilket tillsammans med Safjällets naturreservat bidrar till att ge området både spänning och harmoni.

Visionen är en klimatsmart livsstil i en miljö som präglas av blandstad, där bostäder, verksamheter och service delar yta och har gemensamt tydligt fokus på hållbarhet.
Stadsdelen ska bli ett samhälle i miniatyr med en mycket ambitiös miljöprofilering och vi förverkligar visionen med den senaste tekniken och mänskligt engagemang hos både företag och enskilda.
Kontorshuset som är första delen i projektet står nu färdigt och inflyttning pågår. Våren 2014 invigdes hus No21, en miljöklassad kontorsbyggnad med uthyrningsbar yta på ca 10 500 m² samt för ca 200 lägenheter med olika boendeform.

Läs mer på krokslattsfabriker.se