K21, Krokslätts Fabriker Söder

Att ha sin verksamhet i Krokslätts Fabriker Söder, kontor No21, är ett tydligt ställningstagande. Här påverkar du framtiden. Du, precis som vi vill göra intryck med så lite avtryck som möjligt.

Här hittar du klimatsmarta lösningar i alla led. Kontor No21 är certifierad Miljöbyggnad nivå guld. Huset har bland annat två gröna fasader en så kallad Green Room och en mer växthusliknande, samt en generös beväxt takterrass. Green Room täcker hela östra fasaden och är en arbetsyta med mycket ljus och frisk luft. Växthusfasaden har ett mikroklimat med automatisk bevattning från takets dagvatten.

Fastighetsägare: Fastighets AB Kullen Krokslätt Söder

Adress: Bergskroken 1-3

Lokalyta: 10 500 m²

Byggnadsår: 2014

Förvaltare: Daniel Skartind