Fortsatt satsning på hållbar energianvändning

Husvärden har länge varit engagerad i hållbarhetsfrågor, med särskilt fokus på energianvändning och dess klimatpåverkan i form av CO2-utsläpp. Vi är stolta över att all elektricitet som används i våra fastigheter är 100% fossilfri, en övergång vi gjorde redan 2015.

 

Installation av solceller på Krokslätts Fabriker

Sedan 2020 har vi även installerat solceller på de tak där det är möjligt. Efter diskussioner med Länsstyrelsen fick vi tillstånd att installera solceller på de q-märkta byggnaderna 4 och 5 inom Krokslätts Fabriker. Därefter har vi installerat solceller i kombination med en carport-lösning på översta våningen av P-huset, och just nu färdigställs installationen på byggnad 2 inom Krokslätts Fabriker.

Ett samarbete med Mölndals Energi

Dessa solceller bidrar inte bara till att minska mängden köpt elenergi, utan också till att reducera effektbehovet, vilket är en viktig fråga i Göteborgsområdet med tanke på de stora investeringarna och omställningarna mot större elektrifiering, inklusive batterifabriker. EL-nätet kommer troligen inte att hinna byggas ut i den takt som krävs för att möta efterfrågan på ökad el-effekt. Solcellerna bidrar därför till viss avlastning, och genom vårt täta samarbete med Mölndal Energi optimerar och integrerar vi våra system för att tillsammans möta de ökande behoven.

 

Solcellernas Bidrag till Energiförsörjning och Hållbarhet

När byggnad 2 är färdigställd kommer vi ha installerat cirka 2.700 m² solceller, som producerar cirka 600 MWh elenergi. Denna mängd el motsvarar den årliga användningen av 40 normalstora elvärmda villor. I vårt fall används elenergin till våra fastigheter, och dessutom förser vi elbilsladdarna i P-huset med energi från solcellerna. Även kyl- och värmepumparna som distribuerar värme och kyla till alla fastigheter i området får del av energin från solcellerna.

Dessa åtgärder bidrar till en lägre CO2 användning. Men vi är inte klara med detta utan kommer att fortsätta vårt arbete mot ett hållbarare samhälle.

Vill du veta mer om vår energianvändning, kontakta oss på info@husvarden.com

Dela på:

LinkedIn
Facebook