Husvärden och Miljö

Husvärden AB har en vision om en hållbar stad med hus där människor trivs och verksamheter utvecklas. Husvärden bedriver ett aktivt miljöarbete med helhetssyn och engagemang där miljöaspekterna är en integrerad del av affärsverksamheten. Vi ser hållbara och långsiktiga lösningar som en möjlighet för oss och våra kunder och arbetar målinriktat för att göra fastigheterna energisnåla och effektiva.

Husvärden arbetar för att öka vår användning av energikällor som medför låga utsläpp av koldioxid och andra skadliga ämnen. Vi har exempelvis ersatt uppvärmning med fossilt bränsle mot fjärrvärme i samtliga fastigheter. Avtal har tecknats med Mölndal Energi för biobränslegenererad fjärrvärme och ”grön el”. Styr- och reglersystem uppdateras med ny modern teknik för att på ett effektivt sätt driftoptimera våra fastigheter.

Husvärden AB är en av grundarna av Sweden Green Building Council (SGBC). Nu ser vi en utmaning i att få ner energianvändningen i det befintliga beståndet, i ett första skede med 25 % för att få dem Green Buildingklassade. Inom området Krokslätts Fabriker innebär detta ännu en utmaning då det är byggnadsminne så alla åtgärder måste göras varsamt.

Husvärden betraktar lagar och förordningar som ett minimikrav och strävar efter ständiga förbättringar i syfte att minska miljöbelastningen.Vi stödjer en klimatsmart livsstil. Vårt mål är att göra största möjliga intryck, med minsta möjliga mänskliga avtryck.