Hållbart stadsbygge

Teknikkonsulten Berth Olsson och Husvärden har ett långt förflutet tillsammans. Redan 2008 valde teknikkonsultföretaget Bengt Dahlgren att bygga sitt nya kontor på Krokslätts Fabriker. Då, vid den tiden, var Berth Olsson vice VD på konsultföretaget och som ett av Sveriges ledande företag inom energieffektivisering var de mycket involverade i bygget. Målsättningen var tydlig – det skulle bli det mest energisnåla kontorshuset i Sverige och Husvärden var inte sena att ställa upp på dessa krav.

”Det ligger två fastigheter bredvid varandra på området som exteriört ser likadana ut. Den stora skillnaden är att Bengt Dahlgren-huset bara använder ca en femtedel av den energi som huset intill behöver så vi lyckades långt över förväntan”, berättar Berth.

Husvärdens vision om en hållbar stad med hus där människor trivs och verksamheter utvecklas gick väl i samklang med de nya hyresgästernas fokus på energieffektivitet.

Förutom att Husvärden blev en av grundarna till Sweden Green Building Council så söktes pengar av Delegationen för Hållbara Städer för att investera och bygga fler energieffektiva fastigheter, något som resulterade i att man tog hem priset som årets Miljöbyggnad 2015 när fastigheten K21-huset stod klart.

Intresset är stort

Långsiktiga lösningar för att använda energikällor på rätt sätt, minska utsläpp och användning av ekologiska material har varit högt på agendan sedan Husvärden etablerade sig 1994. Många gånger en utmaning när det gäller de gamla byggnaderna eftersom de är k-märkta och man inte får röra fasaderna.

”När Husvärden tog över området var fabrikerna ånguppvärmda och det gick åt 800 kubikmeter olja per år. Idag släpps ingen värme från kylmaskiner ut över taken. Värmepumpar som hämtar värme och kyla ur berget ser till att vi kan använda energin om och om igen och vi är nu nere i under 25% av den ursprungliga energianvändningen, trots att området utökats med ca 65% mer yta för lokaler och bostäder”, säger Berth.

Berth Olsson menar att det är ett ökat intresse från såväl företag som privatpersoner innan de flyttar in att veta mer om hållbarheten i en byggnad. Varje år får Krokslätts Fabriker besök av olika aktörer som är intresserade av allt som händer på området – andra fastighetsbolag, Boverket, Chalmers och andra förvaltare.

”Står valet mellan två byggnader där det ena är producerat på ett hållbart och miljöriktigt sätt så vinner det. Men det handlar om hållbarhet i alla aspekter – ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet. Inte minst den sociala hållbarheten. Att till exempel skapa grönytor mitt bland husen och kontoren är viktigt. Många som kommer hit till Krokslätt tycker att vi har en fantastisk oas mitt bland höga hus och gamla industribyggnader”.

Berth Olsson sitter idag i Husvärdens styrelse och fungerar som konsult i många olika frågor. Ambitionen framåt är hög säger han. ”Det gäller att aldrig slå sig till ro och känna sig färdig. När det handlar om hållbarhet, energieffektivisering och lagring av energi vill vi nå ännu längre. Att jobba långsiktigt hållbart och skapa attraktiva miljöer ur alla aspekter och att skapa fastigheter som under ett år producerar mer energi än de använder. Dit siktar vi”, avslutar han.

Dela på:

LinkedIn
Facebook