Pannhuset & Grannhuset

2 000 Kvm mitt i området

– Mitt i området håller vi just nu på med ett projekt vi kallar Pann- och Grannhuset, berättar Håkan Lundqvist, uthyrare på Husvärden. Vi har monterat ner det gamla pannhuset helt och hållet, sparat alla tegelstenar och ska nu bygga upp det igen. Så det handlar verkligen om återbruk, vilket såklart sänder bra signaler. Det gamla, oisolerade huset, som var i mycket dåligt skick, ska nu istället omvandlas till moderna kontor. Och dessutom få ett grannhus. 

De båda husen får tillsammans en uthyrningsbar yta om cirka 2 000 kvm.  

– Det är mindre kontor som efterfrågas mest men flexibiliteten i de båda husen blir ändå stor. Man kommer kunna hyra till bron om man vill hyra kontorsytor i båda husen. Vi kommer göra lokalerna ganska klara vilket gör att det kan bli snabba inflyttningar. Dock kommer man kunna göra egna val vad gäller matta och/eller golv och man kommer även kunna välja till väggar. 

Hyr man de två nedersta våningarna i Pannhuset får man också en egen entré där våningarna kopplas ihop via en interntrappa.

Kontor med industrikänsla

– De här kontoren blir riktigt häftiga, jag tror att de kommer locka många. Givetvis vill vi skapa en industrikänsla även här, bland annat med spröjsade glaspartier invändigt. Utvändigt blir det corténstål och tegel.

Arkitekterna bakom gestaltningen, Mats & Arne Arkitektkontor AB, beskriver projektet på följande sätt: 

– Hela Krokslätts Fabriker är verkligen ett industriellt byggnadsminne. Pannhusets stålkonstruktion, de stora glaspartierna och teglet kommer att återskapas och i projektet kommer det återanvända, demonterade teglet att användas till så stor del som möjligt. En övergång i glas och corténstål kommer binda ihop Pannhuset med Grannhuset där tegelfasaden också demonteras. Sockelvåningen vid entréfasaden tar med sig både återvunnet tegel, friser och slätputsade fält från den äldre byggnaden till den nya. 

– Båda husen kommer att smälta in fint i området, på en plats som blir mer och mer central framöver, tror Håkan Lundqvist. Bergskroken, gatan bakom, blir exempelvis snart en kommunal gata vilket betyder att områdets centrum på ett naturligt sätt dras hitåt.