Haga Konserthall

Från Historisk Kyrkobyggnad till Kulturarena.

Inemellan stadsdelarna Haga och Vasastan, står en byggnad som bevittnat ett helt sekel av historia. Haga Konserthall, som ursprungligen invigdes 1924 tillhörande Smyrnaförsamlingen, är ett landmärke längs Allén med sina stora glasfasader. Denna pärla förvärvades av Husvärden 2019, vilket banar väg för en ny kulturell epok.

 

Vackra toner som gäst

Byggnaden fick nytt liv när Göteborg Wind Orchestra (GWO) gjorde den till sitt permanenta hem i september 2023. ”Under det gångna året har vi sett hur GWO:s konstnärliga verksamhet passar lokalen mycket väl och vi ser fram emot en fortsatt positiv utveckling,” kommenterar Andreas Grindebacke, VD för Husvärden AB.

 

Kulturell Mötesplats

Under senhösten 2023, blev det nya namnet ’Haga Konserthall’ officiellt. Denna namnändring ger göteborgarna en ny plats för kulturella utflykter, i hopp om att huset ska fyllas med olika levande evenemang. I logon, som är framtagen för fastigheten, finns Skansen Kronans takprydnad som symbol med en charmig not på sned. Namnet och logon är en flirt till publiken i sann Göteborgsanda.

 

Idé på innehåll

Haga Konserthall är mer än bara en scen; i andra delar av fastigheten finns bostäder och kontor, vilket skapar en dynamisk mix. För de som är intresserade av att dyka in i Göteborgs kultur och hålla evenemang i huset, står dörrarna öppna för förfrågningar.

 

Adress och kontaktuppgifter: 

Anna Svensdotter Dimle 
PR- och marknadsansvarig 
+46 70 760 55 57
anna.svensdotter.dimle@gwo.se 
www.gwo.se

Göteborg Wind Orchestra
Haga Konserthall 
Haga Kyrkogata 2, 411 23 Göteborg

Dela på:

LinkedIn
Facebook