Krokslätts Fabriker – Historiens vingslag lyfter mot framtiden

Nya Krokslätt är ett stort område på historisk mark och med hög potential för en verkligt hållbar framtid. Vi ser det som ett ”samhälle i miniatyr”, med kontor, skolor, bostäder, butiker. Projektet omfattar nyproduktion av bostäder med olika ägar- och upplåtelseformer, kontor och lokaler om totalt cirka 45 000 kvadratmeter. Området ligger vid centralt mellan Mölndal och Göteborg, och samtidigt i direkt anslutning till det vackra Safjällets naturreservat.

Textilkrisen födde nya möjligheter

Krokslätts Fabriker uppfördes 1890-1907 av Mölnlycke Väfveriaktiebolag som en av många textilfabriker i göteborgstrakten. Företaget expanderade kraftigt och runt 1915 var det en komplett textilindustri.

Textilindustrins vagga låg som bekant i England, och det engelska inflytandet kom att påverka utformningen av industribyggnaderna. Man skapade en egen image genom den yttre utformningen av fasader. Ett ståtligt torn som också kom att stå som symbol för området.

Företaget expanderade successivt under 1900-talet och anläggningen byggdes till i två etapper. På 1960-talet drabbade krisen hela den svenska textil- och konfektionsindustrin. Billiga importerade kläder och textilprodukter slog undan benen även för Mölnlycke Väfveriaktiebolag.

Fabriken avvecklades slutgiltigt under 1970-talet. Anläggningen byggdes om efterhand och är idag ett livaktigt företagscentrum. Krokslätts fabriksområde, på båda sidor av Göteborgsvägen, finns med i kulturmiljövårdsprogram för Mölndals Stad 2000. 1991 beslutade länsstyrelsen att byggnadsminnesförklara Krokslätts Fabriker, som idag är Q-märkta.

1994 övertog Husvärden Krokslätts Fabriker och har sedan dess förädlat och förtätat området genom långsiktig förvaltning och strävan efter att skapa harmoni mellan gammalt och nytt. Under åren har det byggts tre nya kontorshus som i sin moderna arkitektur, med mycket glas och inslag av rött och vitt, harmonierar mycket väl med den gamla fabriken. Bland våra nya hyresgäster finns t.ex. Intersport, vars huvudkontor ligger här. Vi har även byggt en Green Building för teknikkonsultföretaget Bengt Dahlgren AB.

Dela på:

LinkedIn
Facebook