Gammalt möter nytt när Mölndal bygger ut

När kommunen expanderar sätter gamla industrier sin prägel på flera av Mölndals nya stadsdelar. Vid nya Krokslätts Fabriker planerar Lennart Larsson, vd för Husvärden, för en stadsdel där livet pågår dygnet runt.

De gamla fabrikerna i Krokslätt 

rymmer i dag kontorslokaler, en gymnasieskola, restaurang och kafé. Och i området alldeles intill ligger nybyggda kontor och bostäder. Tydligt är att både hyresgästerna och de som bor och arbetar i området uppskattar blandningen av gammalt och nytt. Trots att fabrikerna inte är lika yteffektiva som nya byggnader, har det aldrig varit svårt för Husvärden att hyra ut lokalerna.

– De tillför verkligen hela området charm, säger Lennart Larsson som förvaltar och utvecklar området vid Krokslätts Fabriker. I samband med att utvecklingen av området påbörjades i början av 2000-talet har insidan av de gamla fabrikerna renoverats, vilket också har inneburit att energianvändningen har sänkts med 35 procent. Det var också viktigt att de nya husen som byggdes precis intill fabrikerna speglar den äldre 1800-talsbebyggelsen, det vill säga rött tegel med vita inslag och mycket fönster.’

En bit bort från fabrikerna

förflyttas vi ett par århundraden fram i tiden. Här är nybyggnationen av sammanlagt 250 moderna lägenheter i full gång. Hyreshuset är redan inflyttat, och två av de sex planerade husen med bostadsrätter är klara för inflyttning under våren. Fasaderna domineras av stora fönster, mörk skiffer och inslag av trä. Precis som de övriga nybyggda husen i området är de ritade av Gert Wingårdh.

– Vi jobbar långsiktigt med alla våra fastigheter. Vi ska inte sälja och därför bygger vi uteslutande med kvalitet. Det är också viktigt att det är estetiskt tilltalande, säger Lennart Larsson.

Hans vision är att området ska vara levande dag som natt, en liten stad i staden, som han vill kalla det. Bostadshus ska blandas med arbetsplatser, butiker och restauranger. Än mer liv i området kommer det att bli när det nya hotellet som ska ligga intill Göteborgsvägen står klart. Hotellet kommer att vara över 20 våningar högt och Petter Stordalen, som bland annat driver Clarion Hotel Post i Göteborg, kommer att stå för driften.

Hotellet blir något av ett landmärke. 

Mölndal behöver lite byggnader som sätter staden på kartan, säger Lennart Larsson.I den takt som Mölndal räknar med att växa kommer de planerade fastigheterna att vara ett välkommet bidrag. I dag har Mölndal närmare 67 000 invånare men beräknas passera 70 000 senast år 2022, något som sätter stor press på kommunen att bygga nya bostäder och lokaler som kan rymma arbetsplatser.

Enligt Björn Marklund som är stadsbyggnadschef i Mölndals stad, har byggtakten ökat från runt 500 bostäder per år till runt 700.

– Vi har mark, egen och privatägd, och resurser för ungefär den volymen. Vad det sedan blir är avhängigt konjunktur och hur planarbetena går. 

PRECIS SOM VID Krokslätts Fabriker växer flera av de nya bostadsområdena fram intill gammal industribebyggelse. Vid de 300 år gamla fabrikerna i Forsåker, kommer till exempel en helt ny stadsdel att byggas. Här skyddas inte byggnaderna av K- eller Q-märkning på samma sätt som vid Krokslätts Fabriker eller Kvarnbyn, men minst 15 byggnader kommer att bli skyddade när den nya detaljplanen för området är klar. Tanken är att de ska rustas upp på ett sätt som gör det möjligt att rymma nya funktioner.

– Om man kan spara delar av den gamla bebyggelsen blir det mer intressant och man kan se spår av historien. Bygger man bara nytt så förlorar ju området sin själ. Samtidigt vill vi att de gamla byggnaderna ska användas och att de ska ingå i vår vardag, säger Björn Marklund.

Lennart Larsson har långtgående planer för Krokslätts Fabriker. I slutet av förra året köpte Husvärden in ännu en fastighet som ligger i anslutning till området och för bara några veckor sedan blev ytterligare ett nyförvärv klart. Fastigheternas byggnader kommer på sikt att rivas. Planen är att bygga fler bostäder och kontorsbyggnader, om de får klartecken från kommunen.

– I framtiden skulle jag vilja ha lite högre bostadshus närmast berget, men hotellet ska fortfarande vara högst. Fast det kommer att dröja ett bra tag. Tanken med de här inköpen är att Krokslätt Fabriker ska ha möjlighet att växa.

Från GP, 22 April 2018

Dela på:

LinkedIn
Facebook