Nya (spad)tag för Kållered

Nu startar utvecklingen av centrala Kållered. Totalt 480 nya bostäder kommer att byggas av Skandia Fastigheter, Mölndalsbostäder, Victoria Park och Husvärden i ett stråk längs södra sidan av Streteredsvägen. Under torsdagsförmiddagen togs det gemensamma första spadtaget av kommunstyrelsens ordförande och de fyra fastighetsägarna.

Satsningen på Kållered centrum är ett samarbete mellan fastighetsägare och Mölndals stad med ambition att stärka centrumet genom att bygga fler bostäder på det som idag är markparkering och skapa trevliga utemiljöer. 

Detaljplanen för att utveckla och förtäta Kållered vann laga kraft i juli 2019 och det nya området med ca 480 nya bostäder tillsammans med komplettering av befintligt parkeringsdäck och nya parkområden beräknas stå klart under 2024. Färdigställandet kommer att ske i olika etapper, med första inflyttning under våren 2023. 

Under förmiddagen tog kommunstyrelsens ordförande Kristian Vramsten det gemensamma första spadtaget tillsammans med de fyra byggherrarna och det firades med tal och mingel. 

– Det är med stor glädje som vi nu tagit det första spadtaget för att förtätningen av Kållereds centrum. Detta är en välkommen nysatsning i Kållered som kommer att utveckla området på ett förtjänstfullt sätt för lång tid framöver, säger Kristian Vramsten, kommunstyrelsens ordförande Mölndals stad.

Marthe Vakoufari på Kållered BID, som jobbar för att öka samverkan mellan näringsliv, föreningsliv och offentliga aktörer på platsen, menar på att det har blivit en snöbollseffekt. 

– Vi har nya IKEA som öppnar snart, det sker en kontinuerlig bostadsutveckling, samt att vi ser fler företagare flytta hit och etablera sig så det är fantastiskt roligt, säger hon.

Först ut är Victoria Park, som tillsammans med entreprenör Peab bygger 92 nya hyreslägenheter i befintlig fastighet med 200 bostäder, som ägts sedan 2019. Huset, som byggs i sju våningar och en inredd vindsvåning högst upp, innefattar lägenheter med allt från ett till fyra rum och kök. Inflyttning planeras till våren 2023. 

– Vi är riktigt glada över att vara igång med vårt tredje nyproduktionsprojekt i vår regiion Göteborg. Genom att rusta upp våra fastigheter, både inne och ute, fokus på livet och människorna genom vårt bosociala arbete och skapa fler bostäder, lyfter vi kvarteren och gör våra bostadsområden ännu mer attraktiva. Jag ser fram emot stadsutvecklingsresan där vi tillsammans gör Kållered till en riktigt bra plats att leva och verka i, säger Glenn Malmberg, regionchef för Victoria Park.

Skandia Fastigheter bygger totalt drygt 250 nya lägenheter. Bygget består av tre etapper där den första innefattar 140 lägenheter i tre lamellhus längs med Streteredsvägen. Första inflyttning är beräknad till första kvartalet 2023.

– Som långsiktig hyresvärd i Kållered känner vi både invånarna och området väl, och då efterfrågan på större lägenheter finns hos framförallt barnfamiljer satsar vi bland annat på ett flertal väl tilltagna fyror i det här projektet, säger David Olofsson, marknadsområdeschef på Skandia Fastigheter. 

Mölndalsbostäder byggstartar 2022 och totalt blir det cirka 80 lägenheter i varierande storlekar fördelade i ett hus med sju vångingar. Det planeras för verksamhetslokaler i bottenplan och gröna gemensamma utrymmen i form av planteringar och odlingslådor för hyresgästerna. Inflyttning beräknas till 2024.

– Som en viktig samhällsaktör ser vi oerhört positivt på att vi är med och satsar i Kållered. Med detta projekt kan vi både stärka vår geografiska närvaro i Kållered och erbjuda fler hyresgäster större lägenheter vilket vi har sett efterfrågas i allt högre grad,

Husvärden bygger ett sex våningar högt bostadshus med 63 lägenheter fördelade på ettor, tvåor och treor. Inflyttning beräknas till våren 2023.

– Hållbarhet är något vi arbetar mycket med, både ur ett socialt- och ur ett ekologiskt perspektiv. Här bygger vi i tegel som har lång hållbarhet, åldras vackert och dessutom speglar den befintliga bebyggelsen fint. Vi vill skapa platser där människor trivs och lever ett gott liv och ser fram emot att vara med och utveckla Kållered, säger Andreas Grindebacke, VD för Husvärden. 

För ytterligare information, kontakta

Kristian Vramsten, kommunstyrelsens ordförande Mölndals stad, krisitan.vramsten@molndal.se

Marthe Vakoufari, verksamhetsledare Kållered BID, marthe.vakoufari@molndal.se

Glenn Malmberg, regionchef Victoria Park, glenn.malmberg@victoriapark.se

David Olofsson, marknadsområdeschef Skandia Fastigheter, david.olofsson@skandiafastigheter.se

Linus Hedberg, ordförande Mölndalsbostäder, linus.hedberg@molndal.se

Andreas Grindebacke, vd Husvärden, andreas.grindebacke@husvarden.com

1466349.pdf (cision.com)

Dela på:

LinkedIn
Facebook