Vi på husvärden

Långsiktigt ägande, nära kontakt med våra hyresgäster och ett aktivt engagemang är det som kännetecknar vår verksamhet. Långsiktighet genomsyrar allt från relationer till vårt miljöarbete.

031-67 87 00

Mail: info@husvarden.com

Faktura: faktura@husvarden.com

Husvärden AB

Krokslätts Fabriker 24

431 37 Mölndal

Lena.Höglund.jpg

Lena Höglund Ekonomichef

lena.hoglund@husvarden.com 031-67 87 09
Josefin.Safmark.jpg

Josefine Säfmark Ekonomi

josefine.safmark@husvarden.com 031-67 87 08
AndreasGrindebacke.jpeg

Andreas Grindebacke Projektchef

andreas.grindebacke@husvarden.com 031-67 87 11
Daniel.Skartind.jpg

Daniel Skartind Förvaltning

daniel.skartind@husvarden.com 031-67 87 04
Tomas.Johannesson.jpg

Thomas Johannesson Förvaltning

thomas.johannesson@husvarden.com 031-67 87 07
Rolf.Karlsson.jpg

Rolf Karlsson Förvaltning

rolf.karlsson@husvarden.com 031-67 87 02
Håkan.Lundkvist.jpg

Håkan Lundqvist Uthyrning

hakan.lundqvist@husvarden.com 031-67 87 05
Caroline.Skartind.jpg

Caroline Skartind Marknad/Uthyrning

caroline.skartind@husvarden.com 031-67 87 03
Helene.Ammilon.jpg

Helén Ammilon Administration/Fakturor

helen.ammilon@husvarden.com 031-67 87 16
Gert.Carlson.jpg

Gerth Carlson Driftstekniker

gerth.carlson@husvarden.com 031-67 87 15
Magnus.Jonson.jpg

Magnus Johansson Driftstekniker

magnus.johansson@husvarden.com 031-67 87 01
Anders.Karlsson.jpg

Anders Karlsson Fastighetsservice

anders.karlsson@husvarden.com 031- 67 87 20
Lahsen.Essafi.jpg

Lahsen Essafi Fastighetsservice

lahsen.essafi@husvarden.com 031-67 87 21
Peter.Gustafson.jpg

Peter Gustafsson Fastighetsservice

peter.gustafsson@husvarden.com 031-67 87 12
Kian.Afnani.jpg

Kian Afnani Fashion House Reception

kian.afnani@husvarden.com 031-727 22 34
Jon.Westerlind.jpg

John Westerlind Fastighetsservice Fashion House

john.westerlind@husvarden.com 031-727 22 34
Kent.Jonasson.jpg

Kent Johnsson Fastighetsservice Fashion House

kent.johnsson@husvarden.com 031-727 24 75
Rattnee.Naksri.jpg

Ratanee Naksri Fastighetsservice Fashion House

ratanee.naksri@husvarden.com 0704-44 52 38